Add your E-mail address to receive updates

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

பறக்குற பட்டாம் பூச்சியோட html  

Posted by www.acscomputercenter.blogspot.com


பறக்குற பட்டாம் பூச்சியோட html எட்து போட்டுக் கீரேன் !!

பாருங்க எப்பிடி கீது இன்னு !! அதனோட html code கீயே கீது , இது
ஒனும்னாலும் copy பண்ணி , அந்த ஜெனரடர்ல போட்டு கோடிங் ,
எட்துக்கலாம் தல !!

Photobucket

வழக்கம் போல , Dashboard > Layout > Add a Gadjet > HTML/JavaScript ,

www.acscenter.yolasite.com
www.acsstudy.blogspot.com

0 comments

Post a Comment

ACS COMPUTER CENTER

ACS COMPUTER CENTER
ACS COMPUTER CENTER

Buttons

FLAG COUNTER

free counters

My Readers

free counters

பாடத் தலைப்புக்கள்

Time now?

Visitors

Website counter

தொடர் குறிப்புக்கள்